Tankut Erkan, glavni bankar, rezidentna kancelarija EBRD u Beogradu

2019
image
Tankut Erkan je glavni bankar u beogradskoj kancelariji EBRD-a u Beogradu, zaduženoj za transakcije zelene ekonomije u regionu Zapadnog Balkana. Prethodno je imao nekoliko uloga u kancelariji EBRD-a u Istanbulu i u Londonu od 2011. do 2018. godine. Radio je u komercijalnim bankama u Turskoj.

Tankut Erkan je diplomirao na Građevinskom fakultetu Univerziteta Bogazici u Turskoj. Magistrirao je ekonomiju i menadžment na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu i poslovno pravo sa Univerziteta Istanbul Bilgi 2006. i 2011. godine.