You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Boris Koprivnikar

Boris Koprivnikar

Izvršni Direktor, Sincular Consulting, Slovenia

Gospodin Koprivnikar ima više od 25 godina iskustva u upravljanju složenim sistemima i motivisanju zaposlenih u različitim organizacijama javnog sektora, kao što su Javni instituti, Interesna udruženja i Ministarstva. Kao ministar u slovenačkoj vladi, on je takođe koordinirao digitalni razvoj na nacionalnom nivou i bio je detaljno upoznat sa državnom informatikom i razvojem informacionog društva, kibernetičkom sigurnošću, transparentnošću i zakonodavnim procesima, sistemom povezivanja administrativnih jedinica, lokalnih zajednica i civilnog društva.


Pojedinosti konferencije

Online konferencija

Saznaj više
Socijalne mreže