You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Prof. dr Nenad Ivanišević

Prof. dr Nenad Ivanišević

redovni profesor, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Nenad poseduje licencu Inženjerske Komore Srbije, rešenje o imenovanju za stalnog sudskog veštaka i licencu za vršenje procena vrednosti nepokretnosti broj 52. Poslovima procene vrednosti nepokretnosti bavi se više od 25 godina. Ovlašćeni je procenjivač vrednosti nepokretnosti za Raiffeisen banku, Komercijalnu banku, Erste banku, Oportunity banku, Fond za razvoj Republike Srbije i Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI).

Autor je i koautor više radova na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Autor je i koautor više članaka sa recenzijom koji su objavljeni u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Bio je predavač na 3 kursa o tenderskim procedurama Evropske Unije, predavač na više od 10 kurseva o primeni Zakona o javnim nabakama, predavač na preko 20 kurseva o FIDIC-ovim uslovima ugovora za izgradnju. Bio je član stručnih timova koju su izvršili planiranje i kontrolu realizacije velikog broja investicionih projekata u Srbiji i inostranstvu.

Nenad je dipl.inž. građ i dipl. pravnik, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i šef Katedre za Upravljanje projektima u građevinarstvu.


Pojedinosti konferencije

Online konferencija

Saznaj više
Socijalne mreže