You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Adam Konieczny

Adam Konieczny

RICS, Direktor Razvoja, Evropa, Louvre Hotels Grupa

Direktor razvoja za Evropu u Louvre Hotels Group sa sedištem u Parizu. Njegov cilj je razvijanje marki koncerna putem franšize, upravljanja i ugovora o zakupu, kao i traženje strateškog partnerstva. Takođe nadgleda rukovodioce za regionalni razvoj širom Evrope. Louvre Hotels Group je istorijski francuska kompanija, koja je trenutno u potpunom vlasništvu Kineza Jin Jianga.

Prethodno Adam je bio šef Christie & Co u Poljskoj i bio je odgovoran za prepoznavanje hotelskih mogućnosti širom Poljske i CEE za razvoj i širenje kompanije u regionu. Učestvovao je u nekoliko savetodavnih i procenjivačkih zadataka, kao i u procesima istraživanja i odseka za ulaganja. Pre Christie & Co, Adam je nekoliko godina radio kao stariji konsultant u ugostiteljstvu, u odeljenju za investicije i ugostiteljstvo kompanije DTZ (danas Cushman & Vakefield).

Adam Konieczni je magistrirao menadžment na varšavskoj školi ekonomije i magistar je nauka iz oblasti nekretnina sa univerziteta Sheffield Hallam, Velika Britanija. Takođe je stekao sertifikat za hotelske investicije i upravljanje imovinom sa Univerziteta Cornell.

Adam je član kraljevske institucije Chartered Surveiors (RICS).


Pojedinosti konferencije

Online konferencija

Saznaj više
Socijalne mreže