You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Kamilo Vrana

Kamilo Vrana

PPP predavač i consultant, Predsednik Upravnog odbora, Energovizija inc, Hrtavska

Kamilo Vrana je proveo veći deo karijere u međunarodnom poslovnom okruženju, vodeći neke od glavnih projekata i kompanija. Nakon pridruživanja državnoj administraciji 2000.godine, preuzeo je važnu ulogu u sprovođenju reformi u Hrvatskoj, najpre kao Pomoćnik Ministra Trgovine pri Ministarstvu Privrede, kao i tadašnjeg Guvernera Državnih Rezervi, zatim priključivši se se Ministarstvu Spoljnih Poslova Hrvatske kao Generalni Konzul u Istambulu i na kraju kao načelnik Odeljenja za Bilateralnu Ekonomsku Saradnju.

U periodu od 2007-2012, preuziama vodeću, kako nacionalnu, tako i međunarodnu ulogu u razvoju JPP, prvo kao direktor hrvatske agencije za JPP od njenog osnivanja, zatim kao podpredsednik UNECE/CECI Biroa (TOS PPP), pa kao član EPEC-a i osnivač i lider JPP Mreže za Jugoistok pod pokroviteljstvom Regionalnog Saveta za Saradnju.

Trenutno je opet u međunarodnim vodama, angažovan kao savetnik i predavač u oblasti JPP. Takođe je aktivan i kao Predsednik upravnog odbora Energovizija inc.


Pojedinosti konferencije

Online konferencija

Saznaj više
Socijalne mreže